inspiratie door educatie

Over ons

Home / Over ons


Stichting de Zeeuwse Tandarts is opgericht op initiatief van de tandartsen Jan Mathijssen, Jaap Castelein, Dave de Stigter, Mark de Booij en Els Heijers. Toen de oude Zeeuwse NMT-afdeling ophield te bestaan besloten zij een nieuw gremium voor nascholing te starten voor professionals in de tandheelkunde. De stichting heeft geen winstoogmerk. De financiële middelen worden verkregen door cursusgelden en cursussponsoring.

Eisen die aan nascholingsprogramma’s gesteld worden zijn:
  • wetenschappelijke en actuele informatie verstrekken op postacademisch (PAO Geneeskunde en PAO Tandheelkunde) en post-HBO niveau
  • goed communicerende sprekers
  • informatieve documentatie
  • relevante en goed gedoseerde audiovisuele ondersteuning
  • evaluatie
  • informele sfeer met gezellige intercollegiale contacten

De Stichting streeft ernaar voor de verschillende tandheelkundige beroepsgroepen (bij voldoende belangstelling van de betreffende beroepsgroep) accreditatie te verkrijgen voor de aangeboden cursussen en symposia.